Dimple Queen Rachita Ram ® Rachita Ram Official Fans AssocIation. Is A fan Association of Bindiya Ram and her Family.

Pages

ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ, ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 7.30 ಕ್ಕೆ
ನಾರೀಯ ನಾದ, ತುಂಬಾ ವಿನೋದ
ನಲಿದಾಡು ನವಿಲಾಣೆ...
'ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ' ನವಿಲಿನಂತೆ ಕುಣಿದು ನಮ್ಮನ್ನೂ ಕುಣಿಸುವ ಹಾಡು ಜಿಲ್ಕಾ ಜಿಲ್ಕಾರೆ..

ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ, ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 7.30 ಕ್ಕೆ

0 comments:

Post a Comment

YouTube Video

Recent post

PushpakaVimana Press meet Photos

Powered by Blogger.